Keyword ชุดเก่า

 

ระบบดับเพลิง (720)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (260)

Fire Alarm System (390)

ติดตั้งระบบดับเพลิง (110)

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ (140)

 

ระบบ Fire Alarm (320)

Fire Hose Rack (40)

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (210)

Fire Hose Reel  (170)

Fire Protection System (140)

Fire Pump System (110)

ตู้ดับเพลิง (590)

ปั้มดับเพลิง (480)

ระบบปั้มน้ำดับเพลิง (70)

ระบบดับเพลิงภายในอาคาร (260)

Keyword ปรับใหม่ 13/01/2020

 

บริการติดตั้งระบบดับเพลิง (20)***
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (260)
ระบบป้องกันอัคคีภัย (450)
ติดตั้งระบบดับเพลิง (110)
ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ (140)


Fire Hose Rack (40)
Fire Hose Reel  (170)
Fire Pump System (110) 
ติดตั้งระบบ fire alarm (20)
รับวางระบบดับเพลิง (10)
ตู้เก็บสายดับเพลิง (110)
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง (70)

ปั้มดับเพลิง (480)
ระบบปั้มน้ำดับเพลิง (70)
ระบบดับเพลิงภายในอาคาร (260)​

Fire System Inter